Verwijzers

Verwijzers

KoMee biedt ambulante jeugdhulp aan kinderen van 0-18 jaar in verschillende gemeenten. Ons werkgebied kunt u zien door de volgende link te volgen. Onze hulp richt zich op diverse problematiek en verwijzers kunnen altijd contact met ons opnemen voor overleg of bij specifieke hulpvragen. Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Amsterdam KoMee ingekocht voor de gebieden Weesp, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Let wel, KoMee is niet voor alle genoemde problemen beschikbaar in deze gebieden. Voor meer details kunt u de brochures raadplegen, beschikbaar onderaan deze pagina.

 • Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

 • Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden

 • Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking

 • Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen

 • Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch)

 • Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiprobleem gezinnen

 • Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie

 • Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie

 • Jeugdigen met een lichamelijke beperking en niet- aangeboren hersenletsel

 • Jonge kinderen van 0-6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven

 • Jeugdigen en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen

Een aanmelding kunt u doen via onze aanmeldformulier.

Samenwerking

Bij KoMee geloven wij in het belang van kennis delen. Als organisatie zijn wij ervan overtuigd dat samenwerken de beste manier is om iedereen de juiste hulp te bieden. Daarom staan wij altijd open voor samenwerking met verwijzers en professionals die onze doelgroep bedienen. Onze specialisatie ligt in cultuursensitieve hulpverlening. Wij geloven dat het begrijpen van de culturele en religieuze achtergrond van cliënten essentieel is voor een effectieve hulpverlening.

Onze ervaring leert dat verreweg de meeste cliënten baat hebben bij hulpverlening die aansluit bij hun achtergrond, of dat nu autochtone Nederlanders zijn of nieuwkomers. Wij streven ernaar om taalbarrières weg te nemen door het inzetten van professionals die de taal van de cliënt spreken. Heeft u als verwijzer of gemeente dat u net niet de juiste zorg of aansluiting kunt vinden voor uw cliënt? Neem gerust contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn bereikbaar via telefoon of e-mail.