KoMee

KoMee is een aanbieder voor jeugdhulp in de gemeente Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Klik hier voor een directe link naar onze pagina op ikzoekjeugdhulp. Bij KoMee helpen we gezinnen en kinderen aan jeugdhulp met een cultuursensitieve benadering. Hierin werken we bij KoMee gezins-, resultaat- en oplossingsgericht aan kwalitatieve jeugdhulp. Aanmelden kan eenvoudig via onze aanmeldformulier, klik hier.

Missie

KoMee wil dat iedereen in Nederland hulpverlening kan krijgen die aansluit bij zijn of haar achtergrond, normen en waarden. Dit doen we bij KoMee door cultuursensitieve hulpverlening aan te bieden, maar ook door onze expertise op dit gebied te delen en beschikbaar te stellen aan professionals.

Visie

KoMee wil cultuursensitieve hulpverlening toegankelijk maken voor iedereen. Dit doen we bij KoMee door methodieken passend te maken voor de verschillende doelgroepen. KoMee streeft er altijd naar om een aansluiting te vinden bij de leefwereld van onze cliënten. Hierdoor kunnen we onze cliënten empoweren en engageren voor een duurzame verandering.