Cliënten

KoMee biedt ambulante jeugdhulp aan kinderen en gezinnen die vastlopen in de opvoeding. Ouders kunnen zich in veel verschillende situaties bevinden waarin gezinsondersteuning via ambulante jeugdhulp noodzakelijk kan zijn.

Ondersteuning in sociale situaties

Een kind kan problemen hebben in de omgang met andere kinderen. Dit kan regelmatig conflicten veroorzaken met leeftijdsgenootjes in de klas. Als dit vaak voorkomt en het kind niet leert hoe hiermee om te gaan, kan dit leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en een onveilig gevoel op school.

Gedragsproblemen

Soms heeft een kind gedragsproblemen, zoals driftbuien, weigeren om opdrachten uit te voeren of zich aan de regels te houden. Dit kan leiden tot spanningen in het gezin en problemen in de opvoeding. Ook kan een kind problemen hebben met de concentratie of hyperactief zijn, waardoor het moeilijk is om op school te functioneren. Ook dit kan leiden tot gedragsproblemen.

Kinderen met extra zorg

Een kind met een verstandelijke beperking of autisme kan moeite hebben met het begrijpen van sociale situaties. Dit kan leiden tot problemen in de omgang met andere kinderen en spanningen in het gezin.

Onrust in de thuissituatie

Daarnaast kan het zijn dat ouders problemen hebben in hun relatie. Een scheiding kan ook leiden tot gedragsproblemen, angst of depressie bij een kind. Ook kan het zijn dat er problemen zijn in de thuissituatie, zoals financiële problemen, huisuitzetting of andere leefomstandigheden die spanningen veroorzaken.

Onze aanpak is gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie, het verminderen van spanningen in het gezin en het ondersteunen van de opvoeding. Wij geloven sterk in de eigen veerkracht van gezinnen en zetten in op het versterking hiervan. Onze professionals zijn SKJ-geregistreerd en hebben ervaring met verschillende problematiek. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en om te kijken of uw situatie in aanmerking komt voor gezinsondersteuning via ambulante jeugdhulp.