KoMee Thuiszitters

Welkom bij KoMee Thuiszitters!

KoMee is bezig met het opzetten van een speciale groep voor thuiszitters tussen de 4 en 7 jaar oud. Ons doel is om kinderen van 4 tot 7 jaar een overbruggingsplek te bieden in een stimulerende en ondersteunende omgeving waarin zij zich op verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.

KoMee Thuiszitters

Wij werken aan de volgende belangrijke aspecten van ontwikkeling:

Motorische ontwikkeling

Bij KoMee Thuiszitters werken we aan het verbeteren van fijne en grove motorische vaardigheden, zoals balanceren, klimmen, rennen, springen en hand-oog coördinatie. Dit verbetert algehele lichamelijke vaardigheden van kinderen en helpt zelfvertrouwen te ontwikkelen in hun bewegingsmogelijkheden.

Spelontwikkeling

Wij moedigen kinderen aan om spelenderwijs te leren, met zowel gestructureerde als vrije spelactiviteiten die passen bij het tempo en vermogen van het kind. Zo kunnen ze op een plezierige manier nieuwe vaardigheden en kennis opdoen.

Spraak/taalontwikkeling

Bij KoMee Thuiszitters creëren we een stimulerende omgeving waarin kinderen hun spraak- en taalvaardigheden kunnen verbeteren. We moedigen hen aan om te praten, te luisteren, te zingen en verhalen te delen. Daarnaast werken we actief aan woordenschatontwikkeling, zinsstructuur en uitspraak.

Cognitieve ontwikkeling

We bevorderen de cognitieve ontwikkeling van kinderen door middel van uitdagende activiteiten en spelletjes. Dit stimuleert het herkennen van cijfers, kleuren en vormen, en helpt bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden.

Sociale vaardigheden

Bij KoMee Thuiszitters moedigen we kinderen aan om samen te spelen, te delen en respectvol met anderen om te gaan. We bieden activiteiten aan die sociale interactie stimuleren en hen helpen vrienden te maken. Ze leren luisteren naar anderen, empathie tonen en conflicten op een positieve manier oplossen.

Emotionele ontwikkeling

We besteden speciale aandacht aan de emotionele ontwikkeling van kinderen, omdat we willen dat ze emoties kunnen herkennen, begrijpen en ermee leren omgaan. We creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen zich vrij voelen om hun gevoelens te uiten en te leren hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Aanmelding KoMee Thuiszitters

Om uw kind aan te melden voor de groep, moet uw kind:

  • bij aanmelding niet ouder zijn dan 6 jaar;
  • zindelijk zijn;
  • ingeschreven staan op de wachtlijst voor (passend) onderwijs, daghulp of kdc;
  • kunnen functioneren in een groep van 4 tot 8 kinderen;
  • een PGB* hebben (voor meer info hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente)

*Gemeente Amsterdam is bezig met het realiseren van een aanbod voor thuiszitters en heeft aangegeven de thuiszittersaanpak in de gemeente niet via PGB te financieren.

Aanmelden kan via onze aanmeldformulier. Voor de aanmelding hebben we informatie nodig over het functioneren van het kind dat wordt aangemeld. Dit kan bestaan uit observatie- en/of onderzoeksverslagen, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of andere documentatie van eerder onderwijs of zorg.

Na de aanmelding wordt het dossier zorgvuldig beoordeeld. Het kan zijn dat de aanmelding wordt afgewezen. Dit komt doordat er beperkte plekken zijn en we kijken naar de behoeften en ontwikkeling van de kinderen, evenals de samenstelling van de groep. Indien uw kind op basis van het dossier passend lijkt, plannen we een kennismakingsgesprek en observatie in. Binnen 6 weken krijgt u bericht of uw kind kan starten.

Voor vragen kunt u contact opnemen via onze contactpagina www.komee.nl/contact of telefonisch via 085-0600 663