Groepsaanbod

Naast individuele begeleiding hebben we ook een aanbod voor groepstrainingen. We bieden verschillende groepen aan voor o.a. het leren omgaan met emoties, het verbeteren van zelfbeeld en het omgaan met ADHD. Deze groessessies helpen kinderen hun emoties beter begrijpen en te beheersen en versterken hun zelfvertrouwen. De locatie van de trainingen wordt bepaald op basis van inschrijvingen, waarbij we rekening houden met de behoefte aan gebiedsgericht werken. Bij voldoende aanmeldingen, kan de groep in het stadsdeel worden aangeboden. Neem voor meer informatie en overleg contact met ons op. Hieronder vind je meer informatie over ons groepsaanbod.

Groepsaanbod:

Zelfbeeldtraining

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door een negatief zelfbeeld.

Aanpak

Voor de zelfbeeldtraining werken we met de methode ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’. Deze methode is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET). Deelnemers werken aan positief denken en positieve gevoelens oproepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachtstraining. De training legt veel nadruk op positieve eigenschappen en herinneringen. COMET bestaat in twee varianten: een individuele training en een groepstraining.

Ten opzichte van de individuele variant heeft de groepsvariant een aantal voordelen. Deelnemers zien bijvoorbeeld dat zij niet de enige zijn met een negatief zelfbeeld. Ze ondersteunen elkaar, geven elkaar feedback en leren van het voorbeeld van de andere deelnemers.

In een oudersessie leren ouders of verzorgers hoe zij de training als co-therapeut kunnen ondersteunen. Ook krijgen zij psycho-educatie over de invloed van ouders op het zelfbeeld van kinderen.

Tijdsinvestering

De groepstraining bestaat uit 8 sessies van 60 minuten en wordt door twee trainers gegeven, aan een groep van vier tot zes deelnemers.

Omgaan met angstproblemen

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met angstklachten of angststoornissen.

Aanpak

Voor de training ‘Omgaan met Angstproblemen’ maken we gebruik van de grondig onderbouwde methode ‘Denken + Doen = Durven’. Dit is een cognitieve gedragstherapie die specifiek gericht is op kinderen en jongeren met angstklachten of angststoornissen. De aanpak omvat psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, het versterken van copingsvaardigheden en terugvalpreventie.

Tijdsinvestering

De groepstraining omvat 8 sessies van 90 minuten voor het kind, aangevuld met 3 oudersessies van 90 minuten.

Emotieregulatie training (regulier)

Doelgroep

De Emotieregulatietraining (regulier) is specifiek voor kinderen en adolescenten tussen 10 en 16 jaar die moeite hebben met het adequaat reguleren van hun emoties. De training richt zich op het aanleren van effectieve methoden om emoties te begrijpen en te beheersen.

Aanpak

De Emotieregulatietraining is gebaseerd op het boek “Emotieregulatie; Training van kinderen en adolescenten”. Dit programma biedt een gestructureerd stappenplan dat goed geëvalueerde methoden voor emotieregulatie omvat. Tijdens de training worden deelnemers geleid door een vaste volgorde van methodieken die zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Het doel is om kinderen en adolescenten te helpen begrijpen waarom emoties soms overweldigend kunnen zijn en hoe ze deze emoties op een gezonde manier kunnen reguleren.

Tijdsinvestering

De training bestaat uit 12 sessies van 120 minuten.

Emotieregulatie training voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

Doelgroep

Onze Emotieregulatietraining AMV is speciaal ontworpen voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) en minderjarige statushouders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze intensieve training biedt ondersteuning bij het reguleren van emoties, specifiek gericht op de uitdagingen die komen kijken bij minderjarig vluchten.

Aanpak

Tijdens de interactieve training behandelen we belangrijke thema’s zoals psycho-educatie, het 5G-schema, heimwee, zelfbeeld, ontspanningsoefeningen en sociale welzijn. Hierbij gaan we dieper in op de specifieke uitdagingen waar minderjarige vluchtelingen mee te maken kunnen krijgen.

Tijdsinvestering

De training omvat 11 sessies van elk 2 uur, met een groepsgrootte van 5 tot 8 deelnemers. Deze sessies vinden tweemaal per week plaats. De training wordt gegeven door twee trainers en wordt aangeboden in het Arabisch, Engels of Nederlands.

Omgaan met ADHD en impulsief gedrag

Doelgroep

De training “Omgaan met ADHD en impulsief gedrag” is bedoeld voor kinderen en van 9 tot 12 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met ADHD-gerelateerde uitdagingen, ongeacht of ze de classificatie ADHD hebben gekregen. De training richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om impulsief gedrag te beheersen en om te gaan met de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met ADHD en impulsief gedrag.

Aanpak

De training benadert ADHD als een gedragsclassificatie die ondersteuning en begrip kan bieden aan kinderen en jongeren in hun specifieke context. De aanpak omvat psycho-educatie en het ontwikkelen van vaardigheden om impulsief gedrag te beheersen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het oprekken van het begrip ‘normaal’ en het stimuleren van meer begrip en aanpassing van de omgeving voor individuen met ADHD en impulsief gedrag.

Tijdsinvestering

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk 1,5 uur voor maximaal 6 kinderen van 9 tot 12 jaar en wordt gegeven door twee hulpverleners/trainers.

Peers Sociale Vaardigheidstraining voor Jongeren met Autisme

Doelgroep

De PEERS-interventie is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met een autismespectrumstoornis die geïnteresseerd zijn in het maken en onderhouden van vriendschappen. De training is ook bedoeld voor ouders van deze jongeren, die actief betrokken worden bij de training en parallel aan de jongerengroep een oudergroep volgen.

Aanpak

In deze training worden sociale vaardigheden aangeleerd en geoefend. De ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen in het opdoen en behouden van sociale contacten. De training maakt gebruik van diverse werkvormen en cognitieve strategieën om sociaal bewustzijn, sociaal redeneren en sociaal handelen te bevorderen.

Tijdsinvestering

De PEERS-training bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van elk 90 minuten voor jongeren en een paralleltraining voor ouders.