KoMee Jeugd en gezin

Ambulante (intensieve) gezinsbegeleiding

Als opvoeders kan het soms moeilijk zijn om zekerheid te hebben over de opvoeding en groei van onze kinderen. Soms hebben we zorgen over hun ontwikkeling of maken andere professionals zich zorgen over ons kind of ons als opvoeder. In deze situaties kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen.

Bij KoMee bieden wij ondersteuning aan ouders en gezinnen die op zoek zijn naar hulp. Wanneer u contact opneemt met ons, maken wij een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek horen wij graag wat uw zorgen en problemen zijn en onderzoeken wij samen met u hoe wij u kunnen helpen om rust en regelmaat te creëren. Samen stellen wij passende doelen op en bieden wij ondersteuning aan u en uw gezin bij het realiseren van deze doelen. Onze gezinsbegeleiding kan op verschillende manieren ingezet worden, altijd met als doel om het gezinssysteem te versterken.

Individuele begeleiding jeugd

KoMee biedt ook individuele begeleiding aan kinderen tussen 0 en 18 jaar die worstelen met gedragsproblemen, ADHD, autisme, psychosociale problemen of een verstandelijke beperking. Wij denken graag mee met ouders en verwijzers en werken samen om passende oplossingen te vinden voor het kind.