KoMee verzorgt hulpverlening aan gezinnen,
kinderen en volwassenen met een migratieachtergrond. We hebben oog voor de eigen cultuur en gebruiken en desgewenst bieden we de hulpverlening in eigen taal.We zien regelmatig dat mensen tijdelijk hulp nodig hebben om weer de draad op te kunnen pakken. In deze tijd zetten wij in eerste instantie in op het herstellen en versterken van de natuurlijke veerkracht van individuen en gezinnen. Daarnaast wordt vanuit de hulpvraag begeleiding geboden om van een situatie van disbalans naar een situatie van balans en zelfredzaamheid te gaan. Wij geloven daarom sterk in compassievolle, tijdelijke hulp, vandaar ook de naam KoMee.

Onze aanpak is doel- en vraaggericht. Zorgdoelen vertalen wij naar concrete acties waar de cliënt achter staat. Daarbij gaan we uit van de (on)mogelijkheden van de cliënt. Wij hebben aandacht voor zijn directe omgeving en (culturele) normen en waarden. Zo krijgt de cliënt het vertrouwen en de motivatie om aan de gestelde doelen te werken.