KoMee Ouder(s) en Jeugdbescherming

KoMee Ouder(s) en Jeugdbescherming

KoMee Ouder(s) en Jeugdbescherming richt zich op begeleiding van ouders die te maken hebben met een kinderbeschermingsmaatregel. Onze focus ligt op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en de jeugdbescherming, vooral in gevallen van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Onze professionals zijn ervaren in zowel het vrijwillige als het gedwongen kader en zijn geregistreerd bij de SKJ. We nemen een onpartijdige positie in en adviseren zowel de jeugdbescherming als de ouders met een focus op het bereiken van een oplossing. Wij geven eerlijke feedback over de voorwaarden en maatregelen aan de jeugdbescherming en bieden emotionele ondersteuning aan ouders, helpen hen om de emotionele lading van de situatie te verwerken en het uiteindelijke doel voor ogen te houden. Samen met de ouders gaan we vervolgens aan de slag met het (bijgestelde) plan van aanpak. Onze aanpak heeft in het verleden veel succes geboekt.